دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 آموزش پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در مدارس شاهد امام کاظم و اخوان  با همکاری...

آموزش پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

آموزش پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در مدارس شاهد امام کاظم و اخوان  با همکاری واحد بهداشت مدارس و  پیشگیری معاونت بهداشتی درتاریخ 97/12/...
1397/12/22 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 435 | 0 نظر | print | |

آموزش پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در مدارس شاهد امام کاظم و اخوان  با همکاری واحد بهداشت مدارس و  پیشگیری معاونت بهداشتی درتاریخ97/12/22

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر