دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   اجرای طرح وارنیش فلوراید ازشنبه 98/07/20قابل اجرا در کلیه مدارس ابتدایی   

...

اجرای طرح وارنیش فلوراید ازشنبه 98/07/20قابل اجرا در کلیه مدارس ابتدایی

اجرای طرح وارنیش فلوراید ازشنبه 98/07/20قابل اجرا در کلیه مدارس ابتدایی 1.   عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی دندان   ...
1398/07/17 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 46 | 0 نظر | print | |

اجرای طرح وارنیش فلوراید ازشنبه 98/07/20قابل اجرا در کلیه مدارس ابتدایی

1. عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی دندان

 

 

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر