Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 ✳انجام طرح وارنیش فلوراید برای دانش آموزان ابتدایی مدارس تحت پوشش خانه بهداشت ک...

✳انجام طرح وارنیش فلوراید برای دانش آموزان ابتدایی مدارس تحت پوشش خانه بهداشت کلگه زار توسط بهورزان

✳انجام طرح وارنیش فلوراید برای دانش آموزان ابتدایی مدارس تحت پوشش خانه بهداشت کلگه زار توسط بهورزان.
1398/08/13 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 305 | 0 نظر | print | |

✳انجام طرح وارنیش فلوراید برای دانش آموزان ابتدایی مدارس تحت پوشش خانه بهداشت کلگه زار توسط بهورزان.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر