دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماین...

بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماینده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از موکب های مستقر در منطقه جهت نظارت و ارائه توصیه های بهداشتی به موکب داران.

بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماینده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از موکب های مستقر در منطقه ج...
1398/07/16 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 24 | 0 نظر | print | |

بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماینده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از موکب های مستقر در منطقه جهت نظارت  و ارائه توصیه های بهداشتی به موکب داران.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر