Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماین...

بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماینده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از موکب های مستقر در منطقه جهت نظارت و ارائه توصیه های بهداشتی به موکب داران.

بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماینده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از موکب های مستقر در منطقه ج...
1398/07/16 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 105 | 0 نظر | print | |

بازدید شبانه مشترک کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری معاونت بهداشتی با حضور نماینده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از موکب های مستقر در منطقه جهت نظارت  و ارائه توصیه های بهداشتی به موکب داران.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان