Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 ✳بازدید معاون محترم بهداشت به همراه سرپرست مرکز بهداشتی درمانی زیدون و هیئت همر...

✳بازدید معاون محترم بهداشت به همراه سرپرست مرکز بهداشتی درمانی زیدون و هیئت همراه

✳بازدید معاون محترم بهداشت به همراه سرپرست مرکز بهداشتی درمانی زیدون و هیئت همراه از روند بهسازی خانه های بهداشت روستاهای تل چگاه،چشمه مراد...
1398/08/07 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 62 | 0 نظر | print | |

✳بازدید معاون محترم بهداشت به همراه سرپرست مرکز بهداشتی درمانی زیدون و هیئت همراه از روند بهسازی خانه های بهداشت روستاهای تل چگاه،چشمه مراد ،سلامه ،لنگیر علیا،عبدیخانی وداربهاره

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان