دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 برگزاری جلسه توجیهی کشیک سلامت نوروزی ۱۳۹۷-۹۸ با حضور مدیر گروه بهداشت محیط و ک...

برگزاری جلسه توجیهی کشیک سلامت نوروزی

برگزاری جلسه توجیهی کشیک سلامت نوروزی ۱۳۹۷-۹۸ با حضور مدیر گروه بهداشت محیط و کلیه کارشناسان بهداشت محیط  مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ با حضور معاونت محتر...
1397/12/12 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 378 | 0 نظر | print | |

برگزاری جلسه توجیهی کشیک سلامت نوروزی ۱۳۹۷-۹۸ با حضور مدیر گروه بهداشت محیط و کلیه کارشناسان بهداشت محیط  مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ با حضور معاونت محترم بهداشتی  جهت تشریح برنامه مذکور دراتاق ایشان برگزار گردید.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر