دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 تعطیلی یک واحد صنفی (نانوایی ) توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان به دلیل استفا...

تعطیلی یک واحد صنفی (نانوایی ) توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان به دلیل استفاده از جوش شیرین

تعطیلی یک واحد صنفی (نانوایی ) توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان به دلیل استفاده از جوش شیرین.
1398/07/16 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 25 | 0 نظر | print | |

تعطیلی یک واحد صنفی (نانوایی ) توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان به دلیل استفاده از جوش شیرین.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر