Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 جلسه آموزشی شناخت پرتوهای ماورابنفش و راههای حفاظت در برابر اثرات مخرب آن جهت ک...

جلسه آموزشی شناخت پرتوهای ماورابنفش و راههای حفاظت در برابر اثرات مخرب آن جهت کارشناسان بهداشت محیط در سالن مرکز بهداشت برگزار گردید.روزشنبه مورخ 98/05/19

جلسه آموزشی شناخت پرتوهای ماورابنفش و راههای حفاظت در برابر اثرات مخرب آن جهت کارشناسان بهداشت محیط در سالن مرکز بهداشت برگزار گردید.روزشنب...
1398/05/19 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 41 | 0 نظر | print | |

جلسه آموزشی شناخت پرتوهای ماورابنفش و راههای حفاظت در برابر اثرات مخرب آن جهت کارشناسان بهداشت محیط در سالن مرکز بهداشت برگزار گردید.روزشنبه مورخ 98/05/19

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان