Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 جلسه آموزش شغلی با عنوان افزودنی های مجاز و غیرمجاز جهت کارشناسان بهداشت محیط  ...

جلسه آموزش شغلی با عنوان افزودنی های مجاز و غیرمجاز جهت کارشناسان بهداشت محیط و غذا و دارو شاغل در مراکز تابعه

جلسه آموزش شغلی با عنوان افزودنی های مجاز و غیرمجاز جهت کارشناسان بهداشت محیط  و غذا و دارو شاغل در مراکز تابعه مدرسان جلسه آقای مهندس مکفا...
1398/08/18 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 65 | 0 نظر | print | |

جلسه آموزش شغلی با عنوان افزودنی های مجاز و غیرمجاز جهت کارشناسان بهداشت محیط  و غذا و دارو شاغل در مراکز تابعه مدرسان جلسه آقای مهندس مکفا و مهندس کفاش بهبهانی مبانی علمی و عملی مربوط را تشریح نمودند

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان