Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   در راستاي حصول اطمينان از اعتبار نتايج آزمايشات سرولوژي و ارتقاء فرآيندهاي مر...

در راستاي حصول اطمينان از اعتبار نتايج آزمايشات سرولوژي و ارتقاء فرآيندهاي مربوطه،جلسه آموزشي تحت عنوان" تفسير تستهاي سرولوژي" از طرف امورآزمايشگاههاي معاونت بهداشت جهت پرسنل آزمايشگاههاي بهداشت و درمان مورخه ٩٨/٨/٨ در محل كارگاه آموزشي دانشكده برگزار گرديد.

در راستاي حصول اطمينان از اعتبار نتايج آزمايشات سرولوژي و ارتقاء فرآيندهاي مربوطه،جلسه آموزشي تحت عنوان" تفسير تستهاي سرولوژي" از طرف امو...
1398/08/08 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 39 | 0 نظر | print | |

در راستاي حصول اطمينان از اعتبار نتايج آزمايشات سرولوژي و ارتقاء فرآيندهاي مربوطه،جلسه آموزشي تحت عنوان" تفسير تستهاي سرولوژي" از طرف امورآزمايشگاههاي معاونت بهداشت جهت پرسنل آزمايشگاههاي بهداشت و درمان  مورخه ٩٨/٨/٨ در محل كارگاه آموزشي دانشكده برگزار گرديد.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان