دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 ♻️ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان دکتر بادفر و معاونت محترم توسعه دکتر نی...

♻️ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان دکتر بادفر و معاونت محترم توسعه دکتر نیک رو با حضور فعال و پرشور در بسیج ملی کنترل فشار خون به کمپین کشوری #فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم پیوستند.

♻️ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان دکتر بادفر و معاونت محترم توسعه دکتر نیک رو با حضور فعال و پرشور در بسیج ملی کنترل فشار خون به کمپی...
1398/04/04 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 115 | 0 نظر | print | |

♻️ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان دکتر بادفر و معاونت محترم توسعه دکتر نیک رو با حضور فعال و پرشور در بسیج ملی کنترل فشار خون به کمپین کشوری #فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم پیوستند.

  دکتر بادفر ضمن حضور فعال در برنامه ثبت فشار خون همشهریان به طور ویژه بر ضرورت اجرای هر چه فعالتر برنامه تاکید و طی دستوری تمامی معاونت ها و زیرمجموعه های دانشکده را ملزم به اجرای دقیق برنامه نمودند.
 گفتنی است عارضه فشار خون یکی از مهمترین بیماریهای غیرواگیر بوده که آگاهی مردم از آن می تواند از بروز سایر بیماریهای خطرناک ناشی از فشار خون پیشگیری نماید.

#بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
#فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
 

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر