دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   به منظور گسترش و توسعه آموزش عالی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

ضوابط و نحوه پذیرش دوره الکترونیک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( مهر1398)

به منظور گسترش و توسعه آموزش عالی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نیمسال اول تحصیلی 99-98 جهت مقطع کارشناسی ارشد ناپ...
1398/04/12 | خانم رفیعی | | صفحه اصلی ،اطلاعیه | 229 | 0 نظر | print | |

به منظور گسترش و توسعه آموزش عالی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نیمسال اول تحصیلی 99-98 جهت مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پزشکی به صورت آموزش الکترونیک دانشجو می پذیرد.کلیه داوطلبان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی) مایل به شرکت در آزمون ، می توانند از تاریخ 98/04/01 لغایت 98/04/31 از طریق سایت زیر ،ثبت نام کامپیوتری را انجام دهند. ضمنا فایل راهنمای ضوابط پذیرش دانشجو به پیوست ضمیمه گردیده است.

                  http://nama.sums.ac.ir

فایل/فایل های پیوست
نویسنده
خانم رفیعی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم رفیعی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر