دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   به استناد نامه شماره ص/98/224 مورخ 03/ 06/ 98ریاست محترم دانشگاه  علوم پزشکی ...

فراخوان (شماره 1) کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیأت علمی (یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی)

به استناد نامه شماره ص/98/224 مورخ 03/ 06/ 98ریاست محترم دانشگاه  علوم پزشکی شیراز، دانشکده مجازی این دانشگاه جهت بهمن ماه 98 دانشجو می پ...
1398/06/12 | خانم رفیعی | | اطلاعیه،صفحه اصلی ،اطلاعیه،مرکز مطالعات | 46 | 0 نظر | print | |

به استناد نامه شماره ص/98/224 مورخ 03/ 06/ 98ریاست محترم دانشگاه  علوم پزشکی شیراز، دانشکده مجازی این دانشگاه جهت بهمن ماه 98 دانشجو می پذیردپذیرش اعضای محترم هیأت علمی از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی(C.V)

   می باشد. ثبت نام از طرق ارسال C.V  به پست الکترونیکی Vums@sums.ac.ir  صورت می گیرد.

فایل/فایل های پیوست
نویسنده
خانم رفیعی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم رفیعی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر