دانشکده علوم پزشکی بهبهان

           قابل توجّه اعضای محترم هیأت علمی   

   وبینار Online  :

وبینارOnline : "چگونگی تدوین فرآیند آموزشی"

        قابل توجّه اعضای محترم هیأت علمی وبینار Online : "چگونگی تدوین فرآیند آموزشی" تاریخ : 16/04/1398-ساعت 8صبح ...
1398/04/15 | خانم رفیعی | | اطلاعیه،صفحه اصلی | 131 | 0 نظر | print | |

        قابل توجّه اعضای محترم هیأت علمی

وبینارOnline : "چگونگی تدوین فرآیند آموزشی"

تاریخ : 16/04/1398-ساعت 8صبح

محل: مرکز مطالعات دانشکده پیراپزشکی

آدرس: Web.sums.ac.ir/edc

مدرّس : سرکار خانم دکتر بذرافکن عضو هیأت علمی و معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسنده
خانم رفیعی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم رفیعی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر