Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  ✳کارگاه آموزشی بلوغ زودرس در نوجوانان توسط واحد سلامت نوجوانان و جوانان با همک...

✳کارگاه آموزشی بلوغ زودرس در نوجوانان

✳کارگاه آموزشی بلوغ زودرس در نوجوانان توسط واحد سلامت نوجوانان و جوانان با همکاری واحد بهداشت روان برای کارشناسان بهداشت مدارس مراکز شهری ...
1398/08/13 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 353 | 0 نظر | print | |

✳کارگاه آموزشی بلوغ زودرس در نوجوانان توسط واحد سلامت نوجوانان و جوانان با همکاری واحد بهداشت روان برای کارشناسان بهداشت مدارس مراکز شهری مورخ 98/8/12 برگزار گردید. در این کارگاه سخنانی در ابعاد بلوغ  شناختی، عاطفی و اجتماعی ارائه شد.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر