Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  کارگاه سلامت زنان ویژه پزشکان و ماماهای شاغل در مراکز تحت پوشش با تدریس خانم د...

کارگاه سلامت زنان ویژه پزشکان و ماماهای شاغل در مراکز تحت پوشش

کارگاه سلامت زنان ویژه پزشکان و ماماهای شاغل در مراکز تحت پوشش با تدریس خانم دکتررزمخواه ،آقای دکترمهربان و آقای دکتر طاهری به همت واحد به...
1398/10/17 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 175 | 0 نظر | print | |

کارگاه سلامت زنان ویژه پزشکان و ماماهای شاغل در مراکز تحت پوشش با تدریس خانم دکتررزمخواه ،آقای دکترمهربان و آقای دکتر طاهری به همت واحد بهداشت خانواده در سالن آموزش معاونت بهداشت برگزار گردید.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر