دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   کلنیک سیار روستای قالندوسطی عاری از پوسیدگی شدن دندان های دانش آموزان پایه شش...

کلنیک سیار روستای قالندوسطی عاری از پوسیدگی شدن دندان های دانش آموزان پایه ششم و هفتم

کلنیک سیار روستای قالندوسطی عاری از پوسیدگی شدن دندان های دانش آموزان پایه ششم و هفتم.
1398/04/20 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 133 | 0 نظر | print | |

کلنیک سیار روستای قالندوسطی عاری از پوسیدگی شدن دندان های دانش آموزان پایه ششم و هفتم.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر