دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   یک شنبه شب مورخ 98/4/2  کمپین نه به دخانیات با حضور کارشناسان بهداشت محیط شهر...

کمپین نه به دخانیات با حضور کارشناسان بهداشت محیط شهرستان در مسیر جاده منصوریه برگزار گردید،

یک شنبه شب مورخ 98/4/2  کمپین نه به دخانیات با حضور کارشناسان بهداشت محیط شهرستان در مسیر جاده منصوریه برگزار گردید،در این کمپین آموزشهای...
1398/04/04 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 160 | 0 نظر | print | |

یک شنبه شب مورخ 98/4/2  کمپین نه به دخانیات با حضور کارشناسان بهداشت محیط شهرستان در مسیر جاده منصوریه برگزار گردید،در این کمپین آموزشهای حضوری و تعدادی بروشور و پمفلت مربوط به دخانیات بین رهگذران توزیع و همچنین سوگندنامه نه به مواد دخانی توسط عابران امضا گردید.ضمنا همزمان در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون از افراد واجدشرایط حاضر فشار خون گرفته شد.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر