دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 گزارش جمع آوری ودفع پسمانده های پرخطر(آمالگام)مراکز دندانپزشکی 
پیروجلسه آموزش...

گزارش جمع آوری ودفع پسمانده های پرخطر جیوه (آمالگام)مراکز دندانپزشکی

گزارش جمع آوری ودفع پسمانده های پرخطر(آمالگام)مراکز دندانپزشکی پیروجلسه آموزشی برگزارگردیده توسط کارشناس محترم بهداشت محیط وحرفه ای معاون...
1398/04/09 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 152 | 0 نظر | print | |

گزارش جمع آوری ودفع پسمانده های پرخطر(آمالگام)مراکز دندانپزشکی
پیروجلسه آموزشی برگزارگردیده توسط کارشناس محترم بهداشت محیط وحرفه ای معاونت بهداشتی مورخ اسفند 97 درخصوص نحوه صحیح جمع آوری ودفن بهداشتی ضایعات ناشی از اموردندانپزشکی دررابطه با باقیمانده آمالگام به اطلاع می رساندکه براین اساس آمالگام جمع آوری گردیده ازسطح مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی طبق تصاویر پیوست به صورت ایمن درمحفظه هایی قرارگرفته که پس ازپرشدن این محفظه هاجهت دفن بهداشتی درخاک به مسئولین امر تحویل داده میشود.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر