دات نت نیوک

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

خطایی رخ داده است. خطا : انجام آزمایشات غربالگری به منظور پیشگیری وکنترل بیماری های غیر واگیر جهت پرسنل ادارات توسط معاونت بهداشتی دانشکده در حال حاضر در دسترس نیست

جستجوی خبر