دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 احداث فنداسیون زیرزمین-همکف-و انتظار طبقات بالا مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید ب...

آگهی مناقصه شماره 10-96

احداث فنداسیون زیرزمین-همکف-و انتظار طبقات بالا مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید بقایی(مرکز 1)
1396/09/10 | SuperUser Account | مناقصات مناقصات دانشکده علوم پزشکی بهبهان | مناقصات | 808 | 0 نظر | print | |

احداث فنداسیون زیرزمین-همکف-و انتظار طبقات بالا مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید بقایی(مرکز 1)

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر