دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   آگهی مناقصه حمل زباله های بیمارستانی 

آگهی مناقصه حمل زباله های بیمارستانی

  آگهی مناقصه حمل زباله های بیمارستانی 
1396/09/10 | SuperUser Account | | مناقصات | 887 | 0 نظر | print | |

  آگهی مناقصه حمل زباله های بیمارستانی 

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر