دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 جلسه آموزشی بهداشت محیط با حضور کلیه کارشناسان بهداشت محیط وبرخی از بهورزان منا...

جلسه آموزشی در خصوص سامانه جامع بازرسی

جلسه آموزشی بهداشت محیط با حضور کلیه کارشناسان بهداشت محیط وبرخی از بهورزان مناطق روستایی در خصوص سامانه جامع  بازرسی توسط سرکار خانم مهندس...
1397/10/11 | خ سالاری | | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 529 | 0 نظر | print | |

جلسه آموزشی بهداشت محیط با حضور کلیه کارشناسان بهداشت محیط وبرخی از بهورزان مناطق روستایی در خصوص سامانه جامع  بازرسی توسط سرکار خانم مهندس مترقی با توجه به اهمیت ثبت بازرسی بهورزان در سامانه جامع بازرسی مورخ 97/10/9 در سالن معاونت بهداشت برگزار گردید.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر