Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 اهدای اعضا خانم مریم آرین دهدشت به بیماران نیازمند اهدا عضو جان دوباره ای بخشید...

اهدای اعضا خانم مریم آرین دهدشت به بیماران نیازمند اهدا عضو جان دوباره ای بخشید.

اهدای اعضا خانم مریم آرین دهدشت به بیماران نیازمند اهدا عضو جان دوباره ای بخشید.  سومین مورد اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در سال 97و ب...
1397/10/16 | خ سالاری | | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 1141 | 0 نظر | print | |

اهدای اعضا خانم مریم آرین دهدشت به بیماران نیازمند اهدا عضو جان دوباره ای بخشید.

 سومین مورد اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در سال 97و بیست وسومین مورد اهدا عضو از زمان شروع واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی مربوط به خانم27 ساله بنام مریم آرین دهدشت که بدنبال انوریسم مغزی دچار خونریزی مغزی شده وعلی الرغم تلاش پزشکان جراح مغز و اعصاب بیمارستان دکتر شهید زاده وتلاش پرستاران زحمت کش بخش ICU که قریب به یک ماه از ایشان مراقبت نموده اند، متاسفانه دچار مرگ مغزی شده و با سخاوتمندی خانواده بزرگ وار ایشان و رضایت به امر اهدا 2کلیه وکبد آن مرحومه توسط تیم فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به کمک تیم تکنسین اتاق عمل بیمارستان دکتر شهیدزاده سحرگاه امروز برداشته شد وجهت پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان صدرا شیراز ارسال گردید.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان