دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 دوره آموزشی تریاژ توسط واحد مامایی معاونت درمان با هدف توانمندسازی پرسنل درمانی...

برگزاری دوره آموزشی تریاژدر سالن معاونت بهداشت

دوره آموزشی تریاژ توسط واحد مامایی معاونت درمان با هدف توانمندسازی پرسنل درمانی با حضور مدرسین محترم طب اورژانس جناب آقای دکتر صالح زاده و ...
1397/10/17 | خ سالاری | | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 300 | 0 نظر | print | |

دوره آموزشی تریاژ توسط واحد مامایی معاونت درمان با هدف توانمندسازی پرسنل درمانی با حضور مدرسین محترم طب اورژانس جناب آقای دکتر صالح زاده و دکتر اسلامی نژاد مورخ 97/10/17 در محل سالن مرکز بهداشت برگزار گردید.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر