Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان با همکاری معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگ...

اعزام پزشکان و پیراپزشکان به مناطق محروم

کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان با همکاری معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و بسیج دانشجویی ،روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 در اجرای طرح شهی...
1398/03/04 | خ سالاری | اعزام پزشکان، و پیراپزشکان، به مناطق محروم | عمومی،اخبار ویژه،اطلاعیه ها | 368 | 0 نظر | print | |

کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان با همکاری معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و بسیج دانشجویی ،روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 در اجرای طرح شهید رهنمون(اعزام پزشکان و پیراپزشکان به مناطق محروم )به منطقه سرجوشر تشان رفته و به ویزیت مردم منطقه و انواع فعالیتهای بهداشتی و آموزشی پرداختند.

اعزام شامل متخصص داخلی،دندانپزشک ،پزشک عمومی،کارشناس تغذیه،روانشناس، کارشناس بهداشت عمومی،کارشناس بهداشت محیط،مراقبین سلامت،پرستار، ماما ، بهورز و دانشجویان جهادگربوده است که به انجام وظیفه پرداختند.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر