دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 در اجراي ماده 21 آيين نامه اجرایی قانون سازمان نظام پرستاری، بدين وسيله اسامی و...

اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری شهرستان بهبهان

در اجراي ماده 21 آيين نامه اجرایی قانون سازمان نظام پرستاری، بدين وسيله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی اين حوزه بشرح زير اعلام می گردد: ...
1398/04/03 | خ سالاری | اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری شهرستان بهبهان | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 237 | 0 نظر | print | |

در اجراي ماده 21 آيين نامه اجرایی قانون سازمان نظام پرستاری، بدين وسيله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی اين حوزه بشرح زير اعلام می گردد:

اسامی کاندیدهای رشته پرستاری به ترتیب حروف الفبا

 1. خانم مریم آبتین                            فرزند عبدالکریم                        شماره شناسنامه                      95
 2. خانم مهرناز اردانه                           فرزند فرهاد                             شماره شناسنامه                    1153
 3. آقاي عبدالکریم احدی                      فرزند جعفر                            شماره شناسنامه                      117
 4. خانم فاطمه سلطان باقری                 فرزند کریم                             شماره شناسنامه                      424
 5. خانم سارا خسروشاهی                    فرزند عبدالعزیز                         شماره شناسنامه                     252
 6. آقای عبداله داسمه                         فرزند حجت اله                        شماره شناسنامه                      600
 7. خانم شالیز رئیس زاده                    فرزند ناصرالدین                        شماره شناسنامه                    501
 8. خانم زهرا بیگم سبکبار                    فرزند محمد                            شماره شناسنامه                     927
 9. خانم محبوبه سلمانی                     فرزند مظفر                             شماره شناسنامه                     1046
 10. خانم راضیه مرطوب                      فرزند حبیب                            شماره شناسنامه                    32727
 11. خانم زهره آقاجری                       فرزند ممل                              شماره شناسنامه                       206
 12. خانم مژگان اسماعیلی                  فرزند حسن                             شماره شناسنامه                       4226
 13. خانم سیمین نوروزی لرکی             فرزند کرم                                شماره شناسنامه                        200
 14. خانم کبری ورزنده                       فرزند جمعه                             شماره شناسنامه                       30029

اسامی کاندیدهای رشته هوشبری به ترتیب حروف الفبا

 1. خانم سارا لولو                         فرزند مصطفی                         شماره شناسنامه                     3591
 2. خانم صدیقه نقلی                    فرزند حبیب                            شماره شناسنامه                      319

اسامی کاندیدهای رشته بهیاری به ترتیب حروف الفبا

 1. آقای محمود جانبازی                فرزند نجف                            شماره شناسنامه                         2
 2. خانم مرمر رعیت                    فرزند مرتضی                          شماره شناسنامه                      1807
 3. خانم ایران کاووسی                 فرزند الیاس                           شماره شناسنامه                       961

 پنجمین انتخابات هیئت مدیره  نظام پرستاری از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 98/4/21 شروع و به مدت یک روز ادامه خواهد داشت،محل اخذ رأی طبقه دوم کلینیک بیمارستان دکتر شهیدزاده می باشد و صندوق های سیار درون شهری جهت بیمارستان فریده بهبهانی و شهید مصطفی خمینی در دو شیفت صبح و عصر و برون شهری جهت آغاجاری ،سردشت زیدون وتشان در دو شیفت صبح و عصر در تردد می باشد.هر رای دهنده می تواند حداکثر به 7 پرستار ویک نفر بیهوشی (کاردان یا کارشناس یا کارشناس ارشد) ویک نفر بهیار رای دهد.

لازم به ذکر است همراه داشتن کارت نظام پرستاری وکارت ملی الزامی می باشد .

                                                                                                                              

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر