دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 دعوت به شرکت در استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری سال 1389 (رک , mpls, فایروال و ل...

دعوت به شرکت در استعلام

دعوت به شرکت در استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری سال 1389 (رک , mpls, فایروال و لاتین , سوئیچ) دانلود مدارک
1398/04/16 | خانم بگدلی | دعوت شرکت استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر | مناقصات | 250 | 0 نظر | print | |

دعوت به شرکت در استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری سال 1389 (رک , mpls, فایروال و لاتین , سوئیچ)

دانلود مدارک

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر