Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  معاونت درمان آقای دکتر ربیعی ،دکتر خورده بین و دکتر چمن مورخ 98/5/9 از بیمارست...

بازدید معاونت درمان آقای دکتر ربیعی ،دکتر خورده بین ودکتر چمن از بیمارستان فریده بهبهانی

 معاونت درمان آقای دکتر ربیعی ،دکتر خورده بین و دکتر چمن مورخ 98/5/9 از بیمارستان زنان و زایمان فریده بهبهانی بازدید کردند.در این بازدید مع...
1398/05/09 | خ سالاری | | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 163 | 0 نظر | print | |

 معاونت درمان آقای دکتر ربیعی ،دکتر خورده بین و دکتر چمن مورخ 98/5/9 از بیمارستان زنان و زایمان فریده بهبهانی بازدید کردند.در این بازدید معاونت درمان ضمن بازدید از پروژه ساختمانی بیمارستان فریده بهبهانی در خصوص مراحل وادامه پروژه بازسازی وبهسازی بیمارستان با رییس بیمارستان دکتر توکل ومهندسین ساختمانی در دفتر ریاست تشکیل جلسه دادند وتوضیحات لازم را مبذول فرمودند.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان