Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 خادم زاده مسئول پرستاری دانشکده علوم پزشکی بهبهان با اشاره به  صدور ۷۰ پروانه ص...

صدور ۷۰ پروانه صلاحیت حرفه ای جدید برای پرستاران بهبهان در فاز چهارم

خادم زاده مسئول پرستاری دانشکده علوم پزشکی بهبهان با اشاره به  صدور ۷۰ پروانه صلاحیت حرفه ای جدید برای پرستاران بهبهان در فاز چهارم خاطر نش...
1398/05/20 | خ سالاری | صدور ۷۰ پروانه صلاحیت حرفه ای جدید برای پرستاران بهبهان در فاز چهارم | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 164 | 0 نظر | print | |

خادم زاده مسئول پرستاری دانشکده علوم پزشکی بهبهان با اشاره به  صدور ۷۰ پروانه صلاحیت حرفه ای جدید برای پرستاران بهبهان در فاز چهارم خاطر نشان کرد:ازسال ۱۳۹۵ تاکنون جهت ۹۸ پرستار در بهبهان طی چهار مرحله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پروانه صلاحیت حرفه ای صادر شده است .

سپس در ادامه افزود : پروانه صلاحیت حرفه ای ابزاریست جهت اطمینان از صلاحیت بالینی پرستاران ارایه دهنده خدمت که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هر پرستار پس از احراز شایستگی لازم مبتنی بر استاندارد های حرفه ای تعلق می گیرد،و در آینده کسب صلاحیت حرفه ای جهت ایفا هرگونه نقش و ارایه خدمات پرستاری در عرصه های چون سطح جامعه ، مراکز و موسسات بهداشتی درمانی و آموزشی و توانبخشی دولتی ( کشوری و لشکری) ،غیره ( خصوصی ، تامین اجتماعی،خیریه و ...) ،مراکز مشاوره و ارایه  خدمات پرستاری در منزل به افراد ،خانواده ها ،گروهها و جوامع الزامی می باشد.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان