Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 جلسه کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر،ر...

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی

جلسه کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر،رئیس سازمان نظام پزشکی دکتر پیدایش،معاون درمان دکتر ربیعی، نم...
1398/05/20 | | برگزاری جلسه کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 163 | 0 نظر | print | |

جلسه کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر،رئیس سازمان نظام پزشکی دکتر پیدایش،معاون درمان دکتر ربیعی، نماینده وزیر در کمیسیون ماده 11 دکتر خواجه پور، مسئول حراست آقای بوعلی ،رئیس اداره نظارت معاونت درمان آقای طیبی ونماینده بازرسی آقای رفیعی مورخ 98/5/20در دفتر معاونت درمان برگزار گردید.

این کمیسیون که وظیفه رسیدگی به تخلفات پزشکی وپیرا پزشکی را به عهده دارد برای سومین بار در دانشکده علوم پزشکی بهبهان تشکیل وبه بررسی بیش از 10 مورد تخلف پزشکی پرداخته وبعد از طرح پرونده های مطروحه ورای اعضاء کمیسیون جهت ادامه روند قانونی به نهاد های قضایی ارسال گردید.

در همین خصوص معاونت درمان دکتر ربیعی، پزشکان ،پیراپزشکان ،موسسه ها ومراکز درمانی را در جهت جلوگیری از هرگونه اقدام قضایی به حفظ دستورالعملهای وزارت بهداشت دعوت می کند .

نویسنده  نظرات


جستجوی خبر

تصاویر بهبهان