دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  جلسه بررسی راهکارها ومداخلات درمانی در خودکشی با حضور ریاست دانشکده علوم پزشکی...

برگزاری جلسه بررسی راهکارها ومداخلات درمانی در خودکشی

جلسه بررسی راهکارها ومداخلات درمانی در خودکشی با حضور ریاست دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر،مدیریت غذا ودارو،سرپرست بیمارستان شهید زاده، مشا...
1398/06/06 | خ سالاری | برگزاری جلسه بررسی راهکارها ومداخلات درمانی در خودکشی | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 52 | 0 نظر | print | |

جلسه بررسی راهکارها ومداخلات درمانی در خودکشی با حضور ریاست دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر،مدیریت غذا ودارو،سرپرست بیمارستان شهید زاده، مشاور برنامه ریزی، نماینده معاونت درمان، سرپرست روابط عمومی وکارشناسان واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی مورخ 98/6/6 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.در این جلسه گزارشی از مداخلات درمانی صورت گرفته در اورژانس بیمارستان شهید زاده در راستای درمان فرد اقدام کننده به خودکشی ارائه گردید.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر