دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 به استناد بخشنامه شماره 5312/300د مورخ1397/04/06 معاینات سلامت شغلی وزارت بهدا...

فراخوان ارائه مجوز معاینات سلامت شغلی

به استناد بخشنامه شماره 5312/300د مورخ1397/04/06 معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و شیوه نامه آن از کلیه ی متخصصین طب ک...
1398/06/13 | خ سالاری | فراخوان ارائه مجوز فعالیت پزشکان جهت معاینات سلامت شغلی در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی بهبهان | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 146 | 0 نظر | print | |

به استناد بخشنامه شماره 5312/300د مورخ1397/04/06 معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و شیوه نامه آن از کلیه ی متخصصین طب کار و پزشکان عمومی که علاقمند به اخذ مجوز فعالیت در زمینه معاینات سلامت شغلی می باشند جهت ثبت نام دعوت بعمل می آید.

پزشکان متقاضی از تاریخ 98/6/13 لغایت پایان وقت اداری 98/6/26 می توانند جهت ارائه مدارک به معاونت بهداشتی دانشکده ، واحد سلامت کار  (خ شهید زیبایی-کوچه شبکه-دانشکده علوم پزشکی بهبهان-ساختمان معاونت بهداشتی )مراجعه نمایند.

مدارک لازم:

 1. تصویر شناسنامه،کارت ملی
 2. تصویر گواهینامه یا دانشنامه فراغت از تحصیل (در مقطع تخصص طب کار برای پزشکان متخصص طب کار و در مقطع عمومی برای پزشکان عمومی)
 3. اصل و کپی شناسنامه،کارت ملی و کارت نظام پزشکی
 4. دو قطعه عکس4*3
 5. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 6. گواهی تاسیس مطب از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه
 7. تکمیل فرم درخواست مجوز توسط پزشک متخصص متقاضی (پیوست 1)و پزشک عمومی متقاضی (پیوست2)
 8. گواهی عدم فعالیت پزشک عمومی به عنوان مسئول فنی در سایر بیمارستان ها،مراکز یا درمانگاه ها در شیفت صبح، عصر و شب (حتی به صورت غیر همزمان) از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه(مانند DIC ، MMT یا هر فعالیتی که نیاز به صدور پروانه از معاونت درمان دانشگاه را داشته باشد.)
 9. تصویرگواهی بازآموزی مدون طب کار در 2سال صرفاً برای پزشک عمومی (طبق سر فصل های تعیین شده و به صورت غیر تکراری) ثبت شده در سامانه آموزش مداوم کشور

مدت اعتبار مجوز پزشکان عمومی حداکثر 2 سال و پزشکان متخصص طب کار 5 سال است و در زمان صدور بر اساس مدت اعتبار پروانه مطب و گواهی باز اموزی صادر می گردد.

 

تبصره- تصویر مدارک فوق می بایست با اصل انها تطبیق داده شود.

 

ملاحظات مهم:

 • مهلت داده شده قابل تمدید نمی باشد.
 • با توجه به جمعیت شاغل موجود در شهرستان فقط یک مجوز صادر می گردد.
 • طبق قانون برنامه ششم توسعه پزشکانی که استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز بهداشتی درمانی دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در بخش خصوصی نمی باشند .
 • مدارک متقاضیان مطابق آیین نامه سلامت شغلی و شیوه نامه آن بررسی و نتیجه فراخوان در سایت دانشکده اعلام می گردد.(دستورالعمل معاینات سلامت شغلی و شیوه نامه اجرایی ان پیوست می باشد)

 

شیوه نامه اجرا

دستور العمل

پیوست 1:فرم درخواست صدور /تمدید مجوز توسط پزشک متخصص متقاضی در قالب مطب /واحد کاری 

پیوست 2 :فرم در خواست صدور /تمدید مجوز توسط پزشک عمومی متقاضی در قالب مطب /واحد کاری 

 

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات


جستجوی خبر