دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   مهندس شمسایی مشاور وزیر نفت از پروژه بخش شیمی درمانی بیمارستان دکتر شهیدزاده ...

بازدید مهندس شمسایی مشاور وزیر نفت از پروژه بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید زاده

  مهندس شمسایی مشاور وزیر نفت از پروژه بخش شیمی درمانی بیمارستان دکتر شهیدزاده بازید کردند.در این بازدیدبرنامه های توسعه درمانی دانشکده علو...
1398/06/19 | خ سالاری | بازدید مهندس شمسایی مشاور وزیر نفت از پروژه بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید زاده | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 34 | 0 نظر | print | |

 مهندس شمسایی مشاور وزیر نفت از پروژه بخش شیمی درمانی بیمارستان دکتر شهیدزاده بازید کردند.در این بازدیدبرنامه های توسعه درمانی دانشکده علوم پزشکی بهبهان توسط معاونین دانشکده به استحضار مهندس شمسایی رسید و وی حمایت خودرا جهت کمک به این پروژه ها اعلام کرد.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر