دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای  پذیرفته شدگان عزیز خواهشمند است طبق تاریخ ...

اطلاعیه ثبت نام جدیدالورود

 ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای  پذیرفته شدگان عزیز خواهشمند است طبق تاریخ و اطلاعیه  ثبت نام جدید الورود مراجعه فرمایید در غیر این صور...
1398/06/20 | خ آغاجری | | اطلاعیه،اخبار صفحه اصلی | 347 | 0 نظر | print | |

 ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای  پذیرفته شدگان عزیز خواهشمند است طبق تاریخ و اطلاعیه  ثبت نام جدید الورود مراجعه فرمایید در غیر این صورت از پاسخگویی معذور و از انجام فرایند ثبت نام جلوگیری به عمل می آید .

یوزر:کدملی

پسورد: کدداوطلبی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 

شماره تماس: 3-52887201-061

نویسنده
خ آغاجری

b.bagdeli@yahoo.vom
*******

خ آغاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر