دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی بررسی شاخص 6ماهه اول با حضور ریاست محترم دان...

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر برگزار گردید.

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی بررسی شاخص 6ماهه اول با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر ،رییس بیمارستان تامین اجتماعی دکت...
1398/07/02 | | کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر برگزار گردید. | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 72 | 0 نظر | print | |

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی بررسی شاخص 6ماهه اول با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی دکتر بادفر ،رییس بیمارستان تامین اجتماعی دکتر شیریان  وسایر اعضای کمیته مورخ 98/7/2 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

در این کمیته براهمیت اجرای دقیق محورهای برنامه ترویج زایمان طبیعی توسط بیمارستانها تاکیدشد و در راستای ارتقای سلامت مادر ونوزاد روسای بیمارستان ها موظف به نظارت دقیق بر اجرای محورهای برنامه بخصوص انجام سزارین با رعایت اندیکاسیون علمی شده اند و بر اهمیت برگزاری منظم کلاس های آمادگی زایمان تاکید گردید.در ادامه کارشناس اداره مامایی معاونت درمان گزارشی از وضعیت موجود ونتایج پایش برنامه براساس سامانه ایمان ارائه دادند.

نویسنده  نظرات


جستجوی خبر