Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد نسبت به تکمیل طبق...

اسناد مناقصه اورژانس 5طبقه فاطمه الزهرا (س)بیمارستان دکتر شهید زاده بهبهان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد نسبت به تکمیل طبقه همکف اورژانس 5طبقه فاطمه الزهرا(س)بیمارستان دکتر شهیدزاده ...
1398/08/11 | خ سالاری | اسناد مناقصه اورژانس 5طبقه فاطمه الزهرا (س)بیمارستان دکتر شهید زاده بهبهان | مناقصات | 140 | 0 نظر | print | |

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد نسبت به تکمیل طبقه همکف اورژانس 5طبقه فاطمه الزهرا(س)بیمارستان دکتر شهیدزاده بهبهان از طریق مناقصه عمومی اقدام و به شرکتهای واجدشرایط واگذار نماید.

اسناد مناقصه اورژانس 5طبقه فاطمه الزهرا (س)بیمارستان دکتر شهید زاده بهبهان

 

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان