Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  دوره مدیریت مادر و نوزاد ویژه ماما مسئولین بلوک های زایمان ،ماماهای سوپروایزر ...

برگزاری دوره مدیریت مادر و نوزاد

دوره مدیریت مادر و نوزاد ویژه ماما مسئولین بلوک های زایمان ،ماماهای سوپروایزر و مترون بیمارستان ها با تدریس خانم آقاجری مسئول امورمامایی م...
1398/08/20 | خ سالاری | برگزاری دوره مدیریت مادر و نوزاد در دانشکده علوم پزشکی بهبهان | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 59 | 0 نظر | print | |

دوره مدیریت مادر و نوزاد ویژه ماما مسئولین بلوک های زایمان ،ماماهای سوپروایزر و مترون بیمارستان ها با تدریس خانم آقاجری مسئول امورمامایی معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه مطالب،درادامه بررسی و تبادل نظر در خصوص سنجه های اعتباربخشی مادر و نوزاد انجام گردید.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان