Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 قابل توجه اعضای محترم هیات علمی 

 کارگاه آموزشی مهارت روش های نوین تدریس روز...

کارگاه آموزشی مهارت روش های نوین تدریس

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی کارگاه آموزشی مهارت روش های نوین تدریس روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 راس ساعت 10 صبح در دفتر مرکز مطالع...
1398/08/28 | خانم رفیعی | | اطلاعیه،اطلاعیه،مرکز مطالعات،صفحه معاونت آموزشی | 68 | 0 نظر | print | |

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

کارگاه آموزشی مهارت روش های نوین تدریس روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 راس ساعت 10 صبح در دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واقع در دانشکده پیراپزشکی برگزار می گردد.

نویسنده
خانم رفیعی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم رفیعی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان