Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  تجدیدمناقصه واگذاری امور ایاب وذهاب دانشجویان وکارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبه...

تجدید مناقصه واگذاری امور ایاب وذهاب دانشجویان وکارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبهان -معاونت آموزشی تحقیقات ودانشجویی فرهنگی در سال 99-98

تجدیدمناقصه واگذاری امور ایاب وذهاب دانشجویان وکارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبهان -معاونت آموزشی تحقیقات ودانشجویی فرهنگی در سال 99-98 ...
1398/10/09 | خ سالاری | تجدید مناقصه واگذاری امور ایاب وذهاب دانشجویان وکارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبهان -معاونت آموزشی تحقیقات ودانشجویی فرهنگی در سال 99-98 | مناقصات | 118 | 0 نظر | print | |

تجدیدمناقصه واگذاری امور ایاب وذهاب دانشجویان وکارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبهان -معاونت آموزشی تحقیقات ودانشجویی فرهنگی در سال 99-98

اسناد مناقصه 

 

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر

تصاویر بهبهان

شهرستان بهبهان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استان خوزستان
مرکز بهبهان
سال شهرستان شدن 1316
مردم
جمعیت 180000نفر
مذهب شیعه
داده های دیگر
پیش شماره تلفنی 061
شهرها
بهبهان،سردشت(زیدون)،تشان ،منصوریه
تعداد بخش ها
مرکزی زیدون تشان