Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 باسمه تعالی 

 پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک  آزمون...

اطلاعیه شماره 1 آزمون استخدامی پیمانی دانشکده علوم پزشکی بهبهان سال98

باسمه تعالی پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک  آزمون استخدامی مورخ  30/08/98 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضرور...
1398/10/24 | خانم بگدلی | اعلام جدول زمانبندی مراجعه ی واجدین شرایط آزمون استخدامی پیمانی دانشکده علوم پزشکی بهبهان | عمومی،دوره های آموزشی،معاونت توسعه،بیمارستان شهید زاده،بیمارستان فریده بهبهانی،فناوری اطلاعات | 857 | 0 نظر | print | |

باسمه تعالی

پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک  آزمون استخدامی مورخ  30/08/98 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی ذیل ، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان به نشانی :  خیابان شهید زیبایی کوچه شبکه جنب بیمارستان دکتر شهید زاده دانشکده علوم پزشکی بهبهان-نیروی انسانی مراجعه نمایند:

مدارک مورد نیاز:

 1. اصل وتصویر تمامی صفحاتشناسنامه
 2. اصل و تصویر کارت ملی
 3. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

 نکته: رشته های شغلی که درشرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند.

 1. اصل و تصویر وضعیت طرحنیروی انسانیجهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )
 2. اصل وتصویر کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و ... )
 3. دو قطعه عکس پشت نویسی شده
 4. پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
 5. اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 6. اصل و تصویر گواهینامه ب(2) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
 7. اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه502
 8. اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی
 9. یک عدد پوشه سبز رنگ

*تذکرات بسیار مهم*

1. لیست اعلام شده به میزان یک / سه برابر (صرفا بر اساس اظهارت داوطلب در ثبت نام ) جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و سپس ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی توسط سازمان ستجش اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویت های مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشکده مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد. لازم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.

2. بدیهی است عدم مراجعه داوطلب درزمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.                                                  

 

جدول زمانبندی

ردیف

زمان مراجعه

رشته های شغلی

1

از روز سه شنبه مورخ24/10/98 الی  01/11/98 از ساعت 8 صبح الی 15

پزشک عمومی .پرستار.کارشناس بهداشت خانواده. کارشناس بهداشت حرفه ای.کاردان و کارشناس فوریتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات


جستجوی خبر