Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   تجدید مناقصه واگذاری امور مشاغل گروه پرستاری واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی...

تجدید مناقصه واگذاری امور مشاغل گروه پرستاری واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان

تجدید مناقصه واگذاری امور مشاغل گروه پرستاری واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان ( بیمارستان دکتر شهیدزاده ،بیمارستان فریده بهبهانی، ...
1398/12/24 | خ سالاری | | مناقصات | 65 | 0 نظر | print | |
نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر