Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد؛   «پروتکل    SSL...

استعلام بهاء از شرکتها جهت خرید «پروتکل SSL ((Socket Secure Layer »

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد؛ «پروتکل SSL ( (Socket Secure Layer » را  از طریق استعلام به...
1399/04/07 | پوربهشتی | استعلام بهاء از شرکتها جهت خرید «پروتکل SSL ((Socket Secure Layer » | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها،مناقصات،استعلام | 78 | 0 نظر | print | |

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد؛ «پروتکل SSL ((Socket Secure Layer » را  از طریق استعلام بهاء از شرکت های ذی صلاح با شرایط ذیل خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمان بندی شده ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد: روز  شنبه مورخ 07/04/1399 لغایت روز یک شنبه مورخ 15/04/1399  .

مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 25/04/1399 .

زمان گشایش پاکات: روز شنبه مورخ  28/04/1399.

فایل استعلام : /Portals/0/%20%20ssl.rar

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

نویسنده
پوربهشتی

t.bagdeli@yahoo.com
*******

پوربهشتی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر