دانشکده علوم پزشکی بهبهان

اخبار دانشکده

گروه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
1398/02/10
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد: جهت < > به صورت مدیریتی از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد...
ادامه مطلب 1398/02/10 مناقصات
  آگهی مناقصه حمل زباله های بیمارستانی
1396/09/10
  آگهی مناقصه حمل زباله های بیمارستانی 
ادامه مطلب 1396/09/10 مناقصات
آگهی مناقصه شماره 10-96
1396/09/10
احداث فنداسیون زیرزمین-همکف-و انتظار طبقات بالا مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید بقایی(مرکز 1)
ادامه مطلب 1396/09/10 مناقصات
 آگهی مناقصه شماره 11-96
1396/09/10
احداث سازه تاسیسات و انتظار آن در بیمارستان فریده بهبهانی
ادامه مطلب 1396/09/10 مناقصات
مناقصه لباس بیماران در سال 99-1398
1398/07/15
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بهبهان درنظردارد< > را از طریق مناقصه به شرکت ها/ کارگاه های تولیدی واجد شرایط واگذار نماید. لذا...
ادامه مطلب 1398/07/15 مناقصات
 استعلام بهاء خرید دستگاه بایگانی اطلاعات سرورها و افزایش حجم برای ذخیره اطلاعات سرورها در سال 98
1398/04/17
استعلام بهاء خرید دستگاه بایگانی اطلاعات سرورها و افزایش حجم برای ذخیره اطلاعات سرورها در سال 98 دانلود فرم
ادامه مطلب 1398/04/17 مناقصات
تجدیدمزایده اموال اسقاطی دانشکده علوم پزشکی بهبهان
1397/11/14
اسناد تجدیدمزایده اموال اسقاطی دانشکده علوم پزشکی بهبهان دانلود اسناد 
ادامه مطلب 1397/11/14 مناقصات
اسناد درخواستی جهت شرکت در مناقصه تامین غذای واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان
1397/11/06
دانلود اسناد درخواستی جهت شرکت در مناقصه تامین غذای واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان  
ادامه مطلب 1397/11/06 مناقصات
اتمام تاریخ مزایده فروش اموال و وسایل اسقاطی دانشکده علوم پزشکی بهبهان
1397/10/25
مزایده فروش اموال و وسایل اسقاطی دانشکده علوم پزشکی بهبهان  دانلود اسناد مزایده
ادامه مطلب 1397/10/25 مناقصات

آرشیو اخبار

دسته
1397(135)

1396(3)

1398(124)