Menu

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

اخبار دانشکده

گروه

واگذاری درمانگاه عمومی بیمارستان دکتر شهیدزاده را در سال 1400- 1399 به صورت مشارکت اجاره ای

مرداد04واگذاری درمانگاه عمومی بیمارستان دکتر شهیدزاده را در سال 1400- 1399 به صورت مشارکت اجاره ای
Created by پوربهشتی on 1399/05/04 08:01:11 ق.ظ

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد: «درمانگاه عمومی بیمارستان دکتر شهید...
Read More..

تجدید استعلام خرید خدمات اسکن و بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان های تابعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان در سال 1400-1399

تیر09تجدید استعلام خرید خدمات اسکن و بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان های تابعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان در سال 1400-1399
Created by پوربهشتی on 1399/04/09 09:04:50 ق.ظ

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد : « خرید خدمات اسکن و  بایگانی مدار...
Read More..

استعلام خرید سرور جهت ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال 1399

تیر09استعلام خرید سرور جهت ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال 1399
Created by پوربهشتی on 1399/04/09 08:57:04 ق.ظ

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد: « سرور جهت ستاد مرکزی دانشکده علو...
Read More..

استعلام بهاء از شرکتها جهت خرید «پروتکل SSL ((Socket Secure Layer »

تیر07استعلام بهاء از شرکتها جهت خرید «پروتکل SSL ((Socket Secure Layer »
Created by پوربهشتی on 1399/04/07 10:51:36 ق.ظ

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد؛ «پروتکل SSL ( (Socket Secu...
Read More..

آرشیو اخبار

دسته
1397(132)

1398(227)

1399(51)