fa-IRen-US
Menu
   

 نتایج  آزمون :                    

  بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان  ا...

اطلاعیه شماره 6 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال ۱۴۰۰

  نتایج  آزمون :                    بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب بهورزی سال 1400 دانشکده علوم پزشکی و خدمات ب...
1401/02/07 | | بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال ۱۴۰۰ | اخبار ویژه،اطلاعیه ها،معاونت توسعه،معاونت بهداشت،بیمارستان شهید زاده،بیمارستان فریده بهبهانی،بیمارستان اشرفی،بیمارستان ولیعصر | 276 | 0 نظر | print | |

 

نتایج  آزمون :                   

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب بهورزی سال 1400 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان  اعلام می گردد و نتیجه نهایی پس از شرکت در مصاحبه اعلام خواهد شد ؛ تعیین زمان مصاحبه و سایر مراحل پذیرش متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.    

لازم به ذکر است  با توجه به عدم کسب نمره حد نصاب توسط متقاضیان در خانه های بهداشت : سرحد آقا ، خارستان و اسلام آباد علیاء ؛ این دوره پذیرش بهورز نداشته و در این روستاها  آگهی جذب و پذیرش متعاقبا به صورت تکمیلی  اعلام خواهد شد.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

محل مورد درخواست

وضعیت

1

زهرا

تژدال

1850450951

خانه بهداشت ویسی

دعوت به مصاحبه

2

بهاره

بیوسه

1850354502

خانه بهداشت ویسی

دعوت به مصاحبه

3

بیتا

عزیزی مقدم

1850485143

خانه بهداشت ویسی

دعوت به مصاحبه

4

رضا

آقاجری

1850331022

خانه بهداشت محمد آغا آغاجاری

دعوت به مصاحبه

5

محمد

کاوسی

1850456593

خانه بهداشت محمد آغا آغاجاری

دعوت به مصاحبه

6

سیده ملیکا

کیهانیان

1850498997

خانه بهداشت دولت آباد

دعوت به مصاحبه

7

شیما

پروین

1850414777

خانه بهداشت دولت آباد

دعوت به مصاحبه

8

سیده فرزانه

موسوی اصل

5270118386

خانه بهداشت آب باران

دعوت به مصاحبه

9

سیده زهرا

واسه

5270118947

خانه بهداشت آب باران

دعوت به مصاحبه

10

سید راضیه

داستان

5270106078

خانه بهداشت آب باران

دعوت به مصاحبه

 
 

 

 

  • همه داوطلبان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 14/02/1401 با مراجعه به مرکز آموزش بهورزی   ( به آدرس : خیابان شهید آباد_ فرعی مرکز بهداشت )  نسبت به دریافت کارنامه و در صورت اعتراض نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند.؛

 

 

 

نویسنده  نظرات