fa-IRen-US
Menu
   

 پیرو اطلاعیه شماره 6 در خصوص پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب بهورزی سال 14...

اطلاعیه شماره 7 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

  پیرو اطلاعیه شماره 6 در خصوص پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب بهورزی سال 1400 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان افراد ذی...
1401/02/11 | خانم بگدلی | اطلاعیه شماره 7 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی | عمومی،اخبار ویژه،اطلاعیه ها،معاونت توسعه،معاونت بهداشت،بیمارستان شهید زاده،بیمارستان فریده بهبهانی،بیمارستان اشرفی،بیمارستان ولیعصر | 267 | 0 نظر | print | |

 

پیرو اطلاعیه شماره 6 در خصوص پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب بهورزی سال 1400 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان افراد ذیل نیز جهت مصاحبه دعوت به عمل می آید.

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

محل مورد درخواست

وضعیت

1

مهدی

تیله کوهی

1850370826

خانه بهداشت سرحدآقا

دعوت به مصاحبه

2

سجاد

خادمی نژاد

1850329974

خانه بهداشت سرحدآقا

دعوت به مصاحبه

 

 

تعیین زمان مصاحبه و سایر مراحل پذیرش متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.