fa-IRen-US
Menu
 اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
...

اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده عل...
1401/02/24 | پوربهشتی | اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها،معاونت توسعه | 83 | 0 نظر | print | |

اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی :

            بدین وسیله از افراد پذیرفته شده در آزمون کتبی جذب و پذیرش بهورز مربوط به بهمن ماه 1400 جهت شرکت در مصاحبه طبق جدول پیوست دعوت به عمل می آید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل تقاضا

تاریخ دعوت به مصاحبه

مکان برگزاری

ساعت شروع مصاحبه

 

 

اول

سیده فرزانه موسوی اصل

آب باران

 

 

 

یکشنبه مورخ :

1/3/1401

 

 

 

 

سالن معاونت بهداشتی

 

 

 

 

8:30 صبح

سیده زهرا واسه

آب باران

سیده راضیه داستان

آب باران

زهرا تژدال

ویسی

بهاره بیوسه

ویسی

بیتا عزیزی مقدم

ویسی

رضا آقاجری

محمد آقا آقاجری

محمد کاوسی

محمد آقا آقاجری

 

 

دوم

سیده ملیکا کیهانیان

دولت آباد

 

دوشنبه :

2/3/1401

شیما پروین

دولت آباد

مهدی تیله کوهی

سرحدآقا

سجاد خادمی نژاد

سرحدآقا

               
 

 

  *در صورت هر گونه تغییر در زمان برگزاری مصاحبه ؛ متعاقبا اعلام خواهد شد.

راهنمای شرکت درمصاحبه جذب و پذیرش بهورز :

موارد پرسش در مصاحبه جذب و پذیرش بهورز شامل بخش های ذیل می باشد:

- بخش قرائت و درک مطلب و فن بیان:

در این بخش مصاحبه شونده به روان خوانی یک متن ساده و توضیح مفهوم برداشت شده از آن می پردازد

- بررسی توانایی در برقراری ارتباط و مهارت ارتباطی فرد با ایفای نقش خواسته شده

- سئوالات مربوط به اطلاعات بهداشتی فرد

- اطلاعات مربوط به شغل بهورزی و آگاهی از مسئولیتهای این شغل

لینک جدول و مشخصات  : /Portals/0/%20%20%20%20%20%20%281%29.docx

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی

 

نویسنده
پوربهشتی

t.bagdeli@yahoo.com
*******

پوربهشتی

  نظرات

نظری وجود ندارد.